Ngày 25 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Boxing Sự kiện: Trên 52kg đến 54kg nữ - Trận 1
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 15:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Võ Thị Kim Ánh An Giang 5
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Vũ Thị Minh Trang Bình Dương 0
Diễn biến