Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Boxing Sự kiện: Trên 54kg đến 57kg nữ - Trận 1
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 15:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Vương Thị Vỹ Bắc Ninh 5
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Ngô Thị Mai Chúc TP Hà Nội 0
Diễn biến