Ngày 18 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đơn nữ - Trận 13
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 09:00 Địa điểm: Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phan Thị Thanh Bình Đà Nẵng 1
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phan Diễm Quỳnh Bình Dương 3
Diễn biến