Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu mây Sự kiện: Đồng đội bốn nữ - Trận 8: Đồng Tháp - Bắc Giang
Giờ bắt đầu: 10/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Kết quả thi đấu
DTP BGI
2   1
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Ngọc Yến Nhi Đồng Tháp
Đặng Thị Mỹ Linh Đồng Tháp
Đặng Thị Ngọc Trân Đồng Tháp
Huỳnh Thị Thanh Thảo Đồng Tháp
Lê Bé Ngoan Đồng Tháp
Lê Khánh Quyên Đồng Tháp
Lê Thị Bích Ngọc Đồng Tháp
Lê Thị Huỳnh Quyên Đồng Tháp
Lê Thị Tú Trinh Đồng Tháp
Trần Thị Ngọc Yến Đồng Tháp
Tên vận động viên Đoàn
Giáp Thanh Xuân Bắc Giang
Giáp Thị Phương Nhung Bắc Giang
Giáp Thị Thanh Huyền Bắc Giang
Giáp Thị Thu Hòa Bắc Giang
Nguyễn Thái Linh Bắc Giang
Nguyễn Thị Hải Yến Bắc Giang
Nguyễn Thị Nhiên Bắc Giang
Phạm Thảo Anh Bắc Giang
Phạm Thị Thoa Bắc Giang
Trịnh Thị Ngọc Huyền Bắc Giang
Diễn biến