Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đơn nam - Trận 29
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 09:00 Địa điểm: Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đoàn Ngô Bá Kiệt Bình Dương 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trịnh Linh Giang Tây Ninh 2
Diễn biến