Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Boxing Sự kiện: Trên 45kg đến 48kg nữ - Bán kết 2
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 15:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Hương Giang TP Hà Nội 5
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Kim Tâm Tiền Giang 0
Diễn biến