Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Boxing Sự kiện: Trên 54kg đến 57kg nữ - Chung kết
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 15:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Thanh Hảo TP Hồ Chí Minh 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Vương Thị Vỹ Bắc Ninh 5
Diễn biến