Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Boxing Sự kiện: Trên 75kg đến 81kg nữ - Chung kết
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 15:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bùi Thị Hồng Tươi Tiền Giang 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Hương TP Hà Nội 5
Diễn biến