Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Boxing Sự kiện: Trên 57kg đến 60kg nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 15:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Võ Xuân Hải Nghệ An 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Văn Giới Đà Nẵng 5
Diễn biến