Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Boxing Sự kiện: Trên 75kg đến 81kg nữ - Trận 2
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 15:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Hương TP Hà Nội 5
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hà Thị Thảo Công An Nhân Dân 0
Diễn biến