Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Boxing Sự kiện: Trên 75kg đến 81kg nữ - Trận 3
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 15:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lê Thị Thanh Hậu Bình Dương 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Vì Thị Huế Sơn La 5 5 5
Diễn biến