Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đôi nữ - Bình Dương vs Tiền Giang
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 08:20 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
BDU TGG
2   3
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Lưu Hoàng Hạc Bình Dương
Vũ Trí Minh Bình Dương
Tên vận động viên Đoàn
Trần Nguyễn Bảo ThI Tiền Giang
Võ Thị Ngọc Quí Tiền Giang
Diễn biến