Ngày 28 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đôi nam - Hải Phòng vs TP Hồ Chí Minh
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 08:20 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
HPG HCM
0   3
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Nhật Thành Hải Phòng
Đặng Văn Hưng Hải Phòng
Tên vận động viên Đoàn
Khâu Vũ Ngọc Lân TP Hồ Chí Minh
Vũ Đức Tuấn TP Hồ Chí Minh
Diễn biến