Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đôi nam - Đà Nẵng vs Hà Nội
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 08:40 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
DNG HNO
2   3
Tên vận động viên Đoàn
Lê Minh Khang Đà Nẵng
Lê Văn Đức Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Anh Tú TP Hà Nội
Nguyễn Văn Huấn TP Hà Nội
Diễn biến