Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Boxing Sự kiện: Trên 54kg đến 57kg nam - Trận 1
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 15:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bùi Công Danh Lợi Đà Nẵng 5
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Ngô Tuấn Anh Nghệ An 0
Diễn biến