Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Boxing Sự kiện: Trên 57kg đến 60kg nam - Trận 4
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 15:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đỗ Ngọc Hoan TP Hồ Chí Minh 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Văn Giới Đà Nẵng 5
Diễn biến