Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đôi nam - Đà Nẵng vs TP Hồ Chí Minh
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
DNG HCM
3   2
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thành Nam Đà Nẵng
Võ Hữu Quốc Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Khâu Vũ Ngọc Lân TP Hồ Chí Minh
Vũ Đức Tuấn TP Hồ Chí Minh
Diễn biến