Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đôi nam - TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
HCM HNO
0   3
Tên vận động viên Đoàn
Huỳnh Anh Tuấn TP Hồ Chí Minh
Lê Đình Duy TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Anh Tú TP Hà Nội
Nguyễn Văn Huấn TP Hà Nội
Diễn biến