Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đơn nam - Trận 18
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lê Minh Sơn Hải Phòng 2
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Dương Đức Hào Đồng Nai 0
Diễn biến