Ngày 25 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Wushu Sự kiện: 75kg nữ - Trận 16
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Dương Thị Hoài Thương Bắc Ninh
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lương Ngọc Ánh Bình Dương
Diễn biến