Ngày 25 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Wushu Sự kiện: 48kg nam - Trận 99
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 14:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Huy Hải TP Hà Nội
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phạm Hoàng Phúc Bình Dương
Diễn biến