Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Wushu Sự kiện: 52kg nam - Trận 171
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hứa Văn Đoàn TP Hà Nội 2
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đinh Văn Hà Đà Nẵng 0
Diễn biến