Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Xe đạp Sự kiện: cá nhân băng đồng Olympic nữ (XCO) - Chung kết
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 09:00 Địa điểm: Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Thứ hạng Kỷ lục
Cà Thị Thơm Quân Đội 01:13:23 1
Đinh Thị Như Quỳnh Bình Dương 01:13:28 2
Quàng Thị Soan Quân Đội 01:13:52 3
Vũ Thị Kim Lộc An Giang 01:15:38 4
Trần Thị Thùy Trang An Giang 01:16:23 5
Bùi Thị Huê Bình Dương 01:17:46 6
Trần Thị Mai Thanh Hóa 01:17:46 7
Lê Thị Huyền Thanh Hóa 01:18:11 8
Vũ Thị Mỹ Thường An Giang 01:19:12 9
Trần Thu Thảo Quân Đội 01:20:31 10
Lê Thị Nhã Linh An Giang 01:20:41 11
Bàn Thị Vang Lào Cai 01:22:51 12
Lý Thị Lan Lào Cai 01:24:52 13
Trần Thị Thùy Linh Bình Dương 01:26:51 14
Quách Thị Phương Thanh Hòa Bình 01:28:11 15
Trần Thị Trúc Lan Thanh Hóa 01:30:03 16
Đinh Thị Giáng Hương Hòa Bình 01:37:05 18
Tòng Thị Ngọc Ánh Sơn La 01:37:06 19
Bùi Thị Ngọc Diễm Thanh Hóa KVD 20
Bùi Thị Quỳnh Bình Dương KVD 20
Cầm Thị Hương Lan Sơn La KVD 20
Hoàng Thị Thấm Lào Cai KVD 20
Lò Thị Yến Nhàn Sơn La 01:30:52 20
Lý Thị Thảo TP Hà Nội KVD 20
Trần Thị Thúy Vân Hòa Bình KVD 20
Diễn biến