Ngày 23 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ tướng Sự kiện: Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 15:00 Địa điểm: Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đào Văn Trọng Quảng Ninh 0
Diệp Khải Hằng Bình Dương 1
Diệp Khai Nguyên TP Hồ Chí Minh 0.5
Đinh Tú Bắc Giang 1
Dương Đình Chung Quảng Ninh 0.5
Hà Trung Tín Bình Dương 0
Huỳnh Ngọc Sang Bà Rịa - Vũng tàu -
Lại Lý Huynh Bình Dương 0.5
Lê Hoàng Minh Bình Phước 0
Lê Phan Trọng Tín Bà Rịa - Vũng tàu -
Lê Quốc Thắng Bắc Giang 0
Lê Văn Quý Bà Rịa - Vũng tàu 1
Lương Đức Hoàng Quảng Ninh 1
Lương Thái Thiên Bắc Giang 1
Mai Chí Hậu Long An 1
Nguyễn Anh Đức Bình Dương 1
Nguyễn Anh Hoàng Bình Dương 0
Nguyễn Anh Mẫn Đà Nẵng 1
Nguyễn Chí Độ Bình Dương 0
Nguyễn Huy Lam TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Long Hải Bình Dương 0
Nguyễn Minh Hưng Bình Phước 0.5
Nguyễn Minh Nhật Quang TP Hồ Chí Minh 0.5
Nguyễn Phúc Anh Bà Rịa - Vũng tàu -
Nguyễn Thành Bảo Bình Phước 1
Nguyễn văn Tới Bình Dương 0
Phan Anh Tuấn Bắc Giang 0
Phan Hùng Chí TP Hồ Chí Minh 0
Phan Phúc Trường Bình Phước 0.5
Phan Thanh Giản Bà Rịa - Vũng tàu 0
Phan Trọng Tín TP Hồ Chí Minh 1
Phan Văn Dũng Long An 0.5
Phí Mạnh Cường Quảng Ninh 0.5
Phùng Quang Điệp Bình Phước 0
Si Diệu Long TP Hồ Chí Minh 0
Trần Hữu Bình Bình Dương 0
Trần Quang Nhật Bình Định 1
Trương Đình Vũ Đà Nẵng 0.5
Võ Chí Cường Công An Nhân Dân 1
Võ Thanh Tuấn Công An Nhân Dân 0.5
Võ Văn Hoàng Tùng Đà Nẵng 1
Vũ Hồng Sơn Bắc Giang 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Anh Quân Quảng Ninh 1
Nguyễn Thăng Long Bắc Giang 0
Vũ Tuấn Nghĩa Bà Rịa - Vũng tàu 0.5
Đỗ Thế Chiến Bà Rịa - Vũng tàu 0
Phạm Văn Huy Bình Phước 0.5
Đào Cao Khoa Bình Dương 1
Nguyễn Ngọc Lâm Bà Rịa - Vũng tàu -
Phan Nguyễn Công Minh TP Hồ Chí Minh 0.5
Trần Thanh Tân TP Hồ Chí Minh 1
Ngô Thanh Phụng Bà Rịa - Vũng tàu -
Chu Tuấn Hải Bình Phước 1
Lê Anh Minh Bình Phước 0
Đào Quốc Hưng TP Hồ Chí Minh 0
Từ Đức Trung Công An Nhân Dân 0
Phạm Văn Tài Bắc Giang 0
Nguyễn Hoàng Lâm TP Hồ Chí Minh 0
Vũ Quốc Đạt TP Hồ Chí Minh 1
Tô Thiên Tường Bình Dương 0
Tôn Thất Nhật Tân Đà Nẵng 1
Nguyễn Việt Tiến Long An 0
Trần Quốc Việt Bình Dương 1
Nguyễn Khánh Ngọc Đà Nẵng 0.5
Hà Văn Tiến Bình Phước 0.5
Lê Minh Quí Long An -
Vũ Hữu Cường Bình Phước 0
Nguyễn Minh Hậu Bà Rịa - Vũng tàu 1
Thái Lê Hoài Đức Long An 1
Dương Nghiệp Lương Bà Rịa - Vũng tàu 1
Bùi Thanh Tùng Bình Định 0.5
Đặng Cửu Tùng Lân Bình Phước 1
Trần Chánh Tâm TP Hồ Chí Minh 0
Phan Long Vũ Trụ Bà Rịa - Vũng tàu 0.5
Nguyễn Quang Nhật Quảng Ninh 0.5
Đặng Hữu Trang Bình Phước 1
Nguyễn Hoàng Lâm Long An 1
Trềnh A Sáng TP Hồ Chí Minh 1
Lê Đoàn Tấn Tài Công An Nhân Dân 0
Nguyễn Trần Đỗ Ninh TP Hồ Chí Minh 0.5
Trịnh Văn Thành Bình Dương 0
Trần Huỳnh Si La Đà Nẵng 0.5
Nguyễn Việt Anh Công An Nhân Dân 0
Ngô Ngọc Minh Bình Phước 1
Diễn biến