Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ tướng Sự kiện: Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 15:00 Địa điểm: Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bùi Thanh Tùng Bình Định 1
Chu Tuấn Hải Bình Phước 1
Đặng Hữu Trang Bình Phước 0.5
Đào Cao Khoa Bình Dương 1
Diệp Khải Hằng Bình Dương 1
Diệp Khai Nguyên TP Hồ Chí Minh 1
Dương Đình Chung Quảng Ninh 1
Lại Lý Huynh Bình Dương 1
Lê Hoàng Minh Bình Phước 0
Lê Minh Quí Long An 0
Lê Phan Trọng Tín Bà Rịa - Vũng tàu 0
Lê Văn Quý Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Anh Đức Bình Dương 1
Nguyễn Anh Hoàng Bình Dương 0
Nguyễn Anh Mẫn Đà Nẵng 0
Nguyễn Chí Độ Bình Dương 1
Nguyễn Hoàng Lâm Long An 0
Nguyễn Hoàng Lâm TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Khánh Ngọc Đà Nẵng 1
Nguyễn Minh Hậu Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Minh Hưng Bình Phước 1
Nguyễn Thành Bảo Bình Phước 1
Phạm Văn Huy Bình Phước 0
Phan Hùng Chí TP Hồ Chí Minh 0.5
Phan Phúc Trường Bình Phước 1
Phan Thanh Giản Bà Rịa - Vũng tàu 1
Si Diệu Long TP Hồ Chí Minh 0
Thái Lê Hoài Đức Long An 1
Tô Thiên Tường Bình Dương 0.5
Trần Huỳnh Si La Đà Nẵng 0
Trần Quang Nhật Bình Định 0.5
Trần Thanh Tân TP Hồ Chí Minh 0.5
Trềnh A Sáng TP Hồ Chí Minh 1
Trịnh Văn Thành Bình Dương 0
Uông Dương Bắc Bình Dương 1
Vũ Quốc Đạt TP Hồ Chí Minh 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Mai Chí Hậu Long An 0
Ngô Ngọc Minh Bình Phước 0
Vũ Hữu Cường Bình Phước 0.5
Lê Anh Minh Bình Phước 0
Dương Nghiệp Lương Bà Rịa - Vũng tàu 0
Lương Đức Hoàng Quảng Ninh 0
Phan Văn Dũng Long An 0
Nguyễn Long Hải Bình Dương 0
Nguyễn Văn Tới Bình Định 1
Trương Đình Vũ Đà Nẵng 1
Phùng Quang Điệp Bình Phước 1
Nguyễn Quang Nhật Quảng Ninh 1
Nguyễn Anh Quân Quảng Ninh 0
Huỳnh Ngọc Sang Bà Rịa - Vũng tàu 1
Phan Trọng Tín TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Huy Lam TP Hồ Chí Minh 0
Tôn Thất Nhật Tân Đà Nẵng 1
Nguyễn Việt Tiến Long An 0
Đỗ Thế Chiến Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Trần Đỗ Ninh TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Ngọc Lâm Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Phúc Anh Bà Rịa - Vũng tàu 0
Đặng Cửu Tùng Lân Bình Phước 1
Phí Mạnh Cường Quảng Ninh 0.5
Ngô Thanh Phụng Bà Rịa - Vũng tàu 0
Đào Văn Trọng Quảng Ninh 1
Trần Chánh Tâm TP Hồ Chí Minh 0
Phan Nguyễn Công Minh TP Hồ Chí Minh 0.5
Phan Long Vũ Trụ Bà Rịa - Vũng tàu 1
Đào Quốc Hưng TP Hồ Chí Minh 0.5
Hà Văn Tiến Bình Phước 0.5
Vũ Tuấn Nghĩa Bà Rịa - Vũng tàu 0
Trần Quốc Việt Bình Dương 1
Võ Văn Hoàng Tùng Đà Nẵng 0
Trần Hữu Bình Bình Dương 1
Diễn biến