Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đơn nam - Trận 22
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Vũ Minh Phúc Hải Phòng 2
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Nguyễn Nhật Vũ Thừa Thiên - Huế 0
Diễn biến