Ngày 20 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đơn nam - Trận 29
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Hoàng Thái Sơn Bắc Giang 2
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phan Thanh Bình Đồng Tháp 0
Diễn biến