Ngày 20 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đơn nam - Bán kết 2
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Tiến Minh TP Hồ Chí Minh 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lê Đức Phát Quân Đội 2
Diễn biến