Ngày 14 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đơn nam - Chung Kết
Giờ bắt đầu: 19/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lê Đức Phát Quân Đội 1
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Hải Đăng TP Hồ Chí Minh 2
Diễn biến