Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đơn nữ - Trận 3
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Vũ Thị Chinh TP Hà Nội 2
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thuỵ Kim Hằng TP Hồ Chí Minh 0
Diễn biến