Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đơn nữ - Trận 11
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thuỳ Linh Đồng Nai 2
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phạm Thị Diệu Ly Thái Bình 0
Diễn biến