Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đơn nữ - Trận 15
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Vũ Thị Anh Thư TP Hồ Chí Minh 2
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phạm Thị Ngọc Mai Hải Phòng 0
Diễn biến