Ngày 25 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Muay Sự kiện: 63.5kg-67kg nam - Trận 31: Bình Dương - Sơn La
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa
Kết quả thi đấu
BDU SLA
Thắng   Thua
Tên vận động viên Đoàn
TRẦN VĂN ĐƯỢC Bình Dương
Tên vận động viên Đoàn
TÒNG VĂN VĨNH Sơn La
Diễn biến