Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ vua Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ - Đồng đội đôi nữ trận 2 ván 6
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 08:00 Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DTP BTR
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Ngọc Thùy Trang Đồng Tháp
Nguyễn Trần Ngọc Thủy Đồng Tháp
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thị Diễm Hương Bến Tre
Trần Lê Đan Thụy Bến Tre
Diễn biến