Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ vua Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ - Đồng đội đôi nam nữ trận 3 ván 6
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 15:00 Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM DNG
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Đào Thiên Hải TP Hồ Chí Minh
Lê Kiều Thiên Kim TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Hoàng Cảnh Huấn Đà Nẵng
Nguyễn Thị Phương Thảo Đà Nẵng
Diễn biến