Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đơn nam - Đà Nẵng vs TP Hồ Chí Minh
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lê Minh Khang Đà Nẵng 1
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Vũ Đức Tuấn TP Hồ Chí Minh 3
Diễn biến