Ngày 14 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nữ - Trận 3
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM LDG
2   1
Tên vận động viên Đoàn
Huỳnh Khánh My TP Hồ Chí Minh
Ngô Thục Trân TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Lương Nguyễn Khánh Ngọc Lâm Đồng
Nguyễn Vũ Ngọc Trân Lâm Đồng
Diễn biến