Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nữ - Trận 4
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
TBH HPG
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thị Ngọc Thuý Thái Bình
Phạm Thị Diệu Ly Thái Bình
Tên vận động viên Đoàn
Mai Thị Thanh Ngân Hải Phòng
Nguyễn Hải Hà Hải Phòng
Diễn biến