Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Võ cổ truyền Sự kiện: Trên 48kg đến 52kg nữ - Trận 85
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phan Thị Dung Đà Nẵng Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Thị Cẩm Xuyên An Giang Thua
Diễn biến