Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Võ cổ truyền Sự kiện: Trên 70kg đến 75kg nữ - Trận 93
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Tân An Đà Nẵng Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hà Thị Lê Nghệ An Thua
Diễn biến