Ngày 25 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Võ cổ truyền Sự kiện: Trên 70kg đến 75kg nữ - Trận 96
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Diệp Quảng Nam Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bùi Thanh Hương Bình Dương Thua
Diễn biến