Ngày 25 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Võ cổ truyền Sự kiện: Trên 55kg đến 60kg nam - Trận 98
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Văn Bình Bình Dương Thua
Nguyễn Văn Bình Bình Dương
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Trung Chiến Nghệ An Thắng
Diễn biến