Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Võ cổ truyền Sự kiện: Trên 55kg đến 60kg nam - Trận 99
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 Địa điểm: Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Quang Vũ Đà Nẵng Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Văn Công Quốc Tiền Giang Thua
Diễn biến