Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Võ cổ truyền Sự kiện: Trên 52kg đến 56kg nữ - Trận 110
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 14:30 Địa điểm: Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Nguyệt Hưng Yên Thua
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đoàn Đăng Nguyên Bình Định Thắng
Diễn biến