Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam - Trận 4
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BNI QNH
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Nam Khánh Bắc Ninh
Nghiêm Đức Anh Bắc Ninh
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Quốc Huy Quảng Ninh
Vũ Thành Long Quảng Ninh
Diễn biến