Ngày 20 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam - Trận 5
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
LDG HPG
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Dương Trung Đức Lâm Đồng
Nguyễn Xuân Hưng Lâm Đồng
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thế Lâm Sơn Hải Phòng
Phạm Trung Luân Hải Phòng
Diễn biến