Ngày 20 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam - Trận 9
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
QNH QD
1   2
Tên vận động viên Đoàn
Dương Đức Mạnh Quảng Ninh
Lê Minh Thái Quảng Ninh
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thanh Sơn Quân Đội
Nguyễn Viết Khang Quân Đội
Diễn biến