Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam - Trận 11
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
LDG HPG
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Đồng Quang Huy Lâm Đồng
Nguyễn Việt Nhân Lâm Đồng
Tên vận động viên Đoàn
An Thanh Huy Hải Phòng
Vũ Minh Phúc Hải Phòng
Diễn biến