Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam - Trận 12
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BNI HCM
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Ngô Đức Trường Bắc Ninh
Nguyễn Hoài Nam Bắc Ninh
Tên vận động viên Đoàn
Bảo Minh TP Hồ Chí Minh
Dương Bảo Đức TP Hồ Chí Minh
Diễn biến