Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam - Trận 13
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DNG DTP
2   1
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Phi Hùng Đà Nẵng
Nguyễn Vũ Hùng Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Lê Hoàng Đạt Đồng Tháp
Phan Thanh Bình Đồng Tháp
Diễn biến